ما در شبکه های اجتماعی :

جلسه با معاون کل نیروی انسانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور

دسته بندی


محبوب ترین مقاله ها


آموزش مربیان
۸ بهمن ۱۴۰۱

آموزش مربیان مجتمع آموزشی ره پویان استان ...

مسابقات UCM3 استانی شهر محلات
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر محلات بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر یزد
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر یزد بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر گرگان
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر گرگان بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر زابل
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر زابل بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر شهرکرد
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر شهرکرد بهمن ...

برچسب ها


جلسه با معاون کل نیروی انسانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور

جلسه با معاون کل نیروی انسانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور

جلسه ارائه دوره آموزشی یوسی ام تری جهت عقد قرارداد و برگزاری این سیستم آموزشی جهانی در سازمان تبلیغات اسلامی کشور.
این جلسه که با حضور جناب مهندس شایسته مدیر اجرایی کشور و نماینده استان تهران جناب مهندس رفیعی با معاونت نیروی انسانی سازمان جناب مهندس طراحی صورت پذیرفت ایشان خاطرت نشان کردند که این سیستم آموزشی میتواند اکثر خلا های آموزشی و پرورشی ما را مرتفع سازد انشاالله.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.