ما در شبکه های اجتماعی :

جلسه مدیر اجرایی UCM3 با معاونت فناوری و اطلاعات کانون پرورش فکری

دسته بندی


محبوب ترین مقاله ها


آموزش مربیان
۸ بهمن ۱۴۰۱

آموزش مربیان مجتمع آموزشی ره پویان استان ...

مسابقات UCM3 استانی شهر محلات
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر محلات بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر یزد
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر یزد بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر گرگان
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر گرگان بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر زابل
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر زابل بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر شهرکرد
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر شهرکرد بهمن ...

برچسب ها


جلسه مدیر اجرایی UCM3 با معاونت فناوری و اطلاعات کانون پرورش فکری

جلسه مدیر اجرایی UCM3 با معاونت فناوری و اطلاعات کانون پرورش فکری

در جلسه ای که با حضور مدیر اجرایی UCM3 جناب دکتر احسان احد مطلقی و معاونت فناوری و اطلاعات کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان انجام شد این طرح نوین آموزشی را راهی روشن برای کودکان و نوجوانان ایران زمین دانستند.در ادامه این جلسه به توسعه این طراح در سطح کشور اشاره شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.