ما در شبکه های اجتماعی :

خدمات

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است