ما در شبکه های اجتماعی :

درباره ما

موسسه آموزشی فرهنگی عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان

اساس دوره کمک به افراد برای استفاده بهینه از حواس و پتانسیل های نهفته مغز جهت درک بهتر دنیای پیرامون است.فلسفه دوره یو سی ام تری این است که بهبود حافظه، اصلاح طرز فکر و آمادگی ذهن سه ضلع اصلی مثلثی است که اگر به درستی شکل بگیرد زندگی را لبریز از شادی و موفقیت می کند. این دوره بر اساس معتبرترین یافته های روانشناسی با رویکرد شناختی-رفتاری طراحی شده است و تمام محتوای آن در قالب بازی و سرگرمی در محیطی شاد و مفرح ارائه می گردد.

 

اساس این دوره کمک به افراد برای استفاده بهینه از حواس و پتانسیل های نهفته مغز جهت درک بهتر دنیای پیرامون است.فلسفه دوره یو سی ام تری این است که بهبود حافظه، اصلاح طرز فکر و آمادگی ذهن سه ضلع اصلی مثلثی است که اگر به درستی شکل بگیرد زندگی را لبریز از شادی و موفقیت می کند.

این دوره بر اساس معتبرترین یافته های روانشناسی با رویکرد شناختی-رفتاری طراحی شده است و تمام محتوای آن در قالب بازی و سرگرمی در محیطی شاد و مفرح ارائه می گردد.

یو سی ام تری چیست؟

واژه UCM3 یو سی ام تری مخفف عبارت،Universal Concept of Mind set, Mental fitness & Memory application است. اساس دوره UCM3 یو سی ام تری کمک به افراد برای استفاده بهینه از حواس و پتانسیل های نهفته مغز جهت درک بهتر دنیای پیرامـون است. فلسفه UCM3 اینست که بهبود حافظه ، اصلاح طرز فکر و آمادگی ذهن سه ضلع اصلی مثلثی است که اگر به درستی شکل بگـیرد
زندگی را لبریز از شادی و موفقیت می کند.این دوره براساس معتبرترین یافته های روانشناسی با رویکرد شناختی – رفتاری و استـفاده از دستاوردهای مفید روانشناسی مثبت گرا طراحی شده و تمام محتوای آن در قالب بازی و سرگرمی در محیطی شاد و مفرح ارائه مـی گردد.

اساس این دوره کمک به افراد برای استفاده بهینه از حواس و پتانسیل های نهفته مغز جهت درک بهتر دنیای پیرامون است.فلسفه دوره یو سی ام تری این است که بهبود حافظه، اصلاح طرز فکر و آمادگی ذهن سه ضلع اصلی مثلثی است که اگر به درستی شکل بگیرد زندگی را لبریز از شادی و موفقیت می کند.

این دوره بر اساس معتبرترین یافته های روانشناسی با رویکرد شناختی-رفتاری طراحی شده است و تمام محتوای آن در قالب بازی و سرگرمی در محیطی شاد و مفرح ارائه می گردد.

مشاهده و دریافت بروشور مجموعه-UCM3

محور ها و اهداف

 کل دوره UCM3 دارای سه محور اصلی است که هر کدام از این محورها دارای محورهـای فرعـی با اهداف خاص خود هستند:

الف- طرز فکر Mindset شامل محور های فرعی:

توسـعه ساخـتار فکـری پویا توسعه و ارتقاء هوش هیـجانی بهبود الگوهای یادگیری توسعه و بکارگیری تفکر جانبی توجه ویژه به شادی و نشاط در زندگی.

ب- تقویت ذهن Mental Fitness
تقویت ماهیچه های توجه و تمرکز رشد متعادل و بهینه توانایی های شناختی ارتباط بین ذهن و حواس و درک بهتر محیط پیرامون

ج- تقویت و کاربرد حافظهMemory application

کاربرد بهینه و مناسب توانایی های حاصـل از مـراحل قـبل در زندگی اصلاح سبک زندگی با رویکرد استفاده بیشتر از حـافظه تقویت و به کارگیری موثر و هدفمند حافظه به منظور مـبارزه با آلزایمر در سنین بالا

سخن مدیر عامل


دکتر مسعود زاده باقری

 

تیم ما


اعضای هیئت مدیره و تیم اجرایی مجموعه متشکل از افرادی با تجربه و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

dr zadeh bagheri
دکتر زاده باقری مدیر عامل
dr vaseghi
دکتر واثقی معاون امور بین الملل
dr kamel manesh
دکتر کامل منش رئیس کمیته علمی
g
مهندس شایسته مدیر اجرایی

چرا باید در دوره یو سی ام تری UCM3 شرکت کنیم؟


در دوران بسیار پر تلاطم و سرشار از اطلاعات مهم و غیر مهم و همچنین وابستگی بیش از حد انسان ها به ابزار های الکترونیکی و اینترنتی مانند: گوشی همراه ، تبلیت ،کامپیوتر و همچنین اپلیکیشن های هوشمند به آرامی فعالیت های مغزی کاهش پیدا کرده و مغز سرعت و دقت خود را از دست می دهد و این دوره با هدف فعالتر نمودن مغز طراحی گردیده.
دوره UCM3 چیست ؟

دوره UCM3 چیست ؟

تقویت قدرت حافظه،استفاده از ظرفیت های نهفته مغز در حوزه حافظه به کمک تکنیکهای تقویت آن به دنبال رسیدن به و بهبود عملکرد مغز

کاربرد دوره UCM3

کاربرد دوره UCM3

استفاده بهینه از : حافظه کاری، بخاطر سپاری سریع و دقیق، بهبود استفاده از حواس، ارتقا قدرت بیان، ارتقا کار تیمی، خلاقیت در حل مسئله و...
مشخصات گروه سنی

مشخصات گروه سنی

افراد 13 سال به بالا

مشخصات دوره

مشخصات دوره

3ترم، هر ترم 12 جلسه، هر جلسه 90 دقیقه

رضــایت مــندی فراگـیران در سراسر ایـران

دســتاورد عالی برای UCM3 می باشد