توجه: فیلدها در بخش های آیمت و سیمس اجباری نمی باشد. نمایندگان در هر بخش که فراگیر جهت شرکت در جشنواره دارند می توانند اقدام به ثبت اطلاعات نمایند.

افزايش يا كاهش ظرفيت سهميه اعلامي

مرحله 1 از 3