ما در شبکه های اجتماعی :

دوره آموزشی مربیان CMATHS

همه چیز درباره سیمس-پرزنت

رده سنی 7 سال-مصادف با کلاس اول دبستان (قابل اجرا در سال 1401)

(سری CS3 ترم ) برای افرادی که پک قرمز و آبی Imaths را نگذارنده

رده سنی 8 سال-مصادف با کلاس دوم دبستان (قابل اجرا در سال 1401)

شروع با Cs4 ادامه با کتاب های ذیل:

رده سنی 9 سال-مصادف با کلاس سوم دبستان (قابل اجرا در سال 1401)

شروع با Cs5 ادامه با کتاب های ذیل:

رده سنی 10 سال-مصادف با کلاس چهارم دبستان

شروع با Cs6 ادامه با کتاب های ذیل:فایل CS6 فعال شد

رده سنی 11 سال-مصادف با کلاس پنجم دبستان (بزودی...)

شروع با Cs7 ادامه با کتاب های ذیل:

رده سنی 12 سال-مصادف با کلاس ششم دبستان (بزودی...)

شروع با Cs8 ادامه با کتاب های ذیل:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است