ما در شبکه های اجتماعی :

کاربر اجرایی

آغاز اولین دوره آموزش مربیان UCM3 استان فارس -1400
17 آذر 1400

این کلاس آموزشی برای اولین بار در سال 1400 انجام شد. این کلاس آموزشی که به صورت حضوری برگزار شد ...

جلسه توجیهی نمایندگان استان فارس توسط مدیر اجرایی کشور
16 آذر 1400

در این جلسه توسط جناب مهندس شایسته مدیر اجرایی کشور طرح UCM3 شکل گرفت ایشان شایان ذکر شدند که طرح ...

حضور مدیر اجرایی کشور در جمع نمایندگان استان فارس
16 آذر 1400

این جلسه با حضور شخص مدیر عامل موسسه عطرا جناب دکتر زاده باقری گرامی شروع و با سخنان مدیر اجرایی ...

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است