ما در شبکه های اجتماعی :

بلاگ

حافظه، کتابخانه ذهن است
۱۹ تیر ۱۴۰۰

نام هنرپیشه ای که در فیلم دیروز بازی میکرد، چه بود؟ نوک زبانم است ... ! چطور ممکن است مسیری را که ...

تفکر خلاق !!!
۱۹ تیر ۱۴۰۰

دنیا و جامعه با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت است. ما نیاز داریم که خودمان را با توانایی سازگاری ...

برای تقویت حافظه چه باید کرد
۱۹ تیر ۱۴۰۰

آلزایمر با از دست دادن حافظه کوتاه مدت فراموش کردن آدرسها اسمها آغاز میشودکم کم تا آنجا پیش میرود ...

واقعیت درباره مغز انسان
۱۹ تیر ۱۴۰۰

مغز انسان دارای قسمت های گوناگون است اما نظام های فعلی آموزشی تنها درصد کمی از آن را بکار ...

نامه ای برای حافظه عزیزم!
۱۸ تیر ۱۴۰۰

نامه ای برای حافظه عزیزم! سلام حافظه عزیزم، الآن که دارم برایت می نویسم، خیلی از دستت ناراحتم؛ چرا که ...

حافظه
۱۸ تیر ۱۴۰۰

به یادآوری خاطرات، بازدید از گذشته است. الگوهای مغزی که در گذشته ذخیره شده بودند، در مرور خاطرات دوباره احیا ...