Skip to content

موسسه آموزشی فرهنگی عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان - دوره آموزش مربیان

Main Content

رویدادها

از رویدادهای ما آگاه شوید

دوره آموزش مربیان

پایان دوره آموزش مربیان - شیراز

این دوره آموزش مدرسان با توجه به تقاضای بسیار زیاد شهرستان های استان فارس جهت فعالیت و برگزاری کلاس در نمایندگی های خود، در دی ماه و با تعداد 18 نفر برگزار شد. 16 نفر از استان فارس و 2 نفر متقاضی تدریس از استان بوشهر در این دوره شرکت داشتند. تدریس این دوره توسط جناب آقای دکتر علی بابایی انجام گردید.