Skip to content

موسسه آموزشی فرهنگی عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان - دوره تربیت مربی UCM3 تبریز با تدریس دکتر احسان احد مطلقی

Main Content

اخبار یو سی ام تری

جدیدترین اخبار یو سی ام تری

دوره تربیت مربی UCM3 تبریز با تدریس دکتر احسان احد مطلقی

در مورخ 9 مهر ماه 1398 دوره تربیت مربی UCM3 با تدریس دکتر احسان احد مطلقی در مرکز فرهنگی آموزشی گلدیس تبریز برگزار گردید.