Skip to content

موسسه آموزشی فرهنگی عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان - برگزاری جلسه دوم مصاحبه ucm3 استان فارس در شیراز

Main Content

اخبار یو سی ام تری

جدیدترین اخبار یو سی ام تری

برگزاری جلسه دوم مصاحبه ucm3 استان فارس در شیراز

برگزاری جلسه دوم مصاحبه ucm3 استان فارس در شیراز با حضور بیش از ۳۰ نفر متقاضی در موسسه مهاجران

جلسه دوم مصاحبه ucm3 استان فارس در شیراز با حضور بیش از ۳۰ نفر متقاضی  در موسسه مهاجران واقع در خیابان فضل آباد برگزار گردید