Skip to content

موسسه آموزشی فرهنگی عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان - واقعیت درباره مغز انسان

Main Content

واقعیت درباره مغز انسان

مغز انسان دارای قسمت های گوناگون است اما نظام های فعلی آموزشی تنها درصد کمی از آن را بکار گرفته است.


مغز انسان دارای قسمت های گوناگون است اما نظام های فعلی آموزشی تنها درصد کمی از آن را بکار گرفته است.

 آموزش های فعلی بر جزء کوچکی از مغز تمرکز دارند که در قسمت چپ قشر مخ  قرار گرفته و منزوی شدن قسمت های خاص مغز همبستگی و انسجام نظام مند آن را از بین برده است.


ند هرمن  (Ned Herrmann) پدر تکنولوژی تسلط مغز عنوان کرد که مغز نه تنها از جنبه فیزیکی بلکه از جنبه عملکردی نیز تخصصی شده است. وی معتقد است که افراد از نیمکره های مغز به یک شیوه و فراوانی برابری استفاده نمی کنند. در واقع افراد در برخورد با مسایل از حالت مسلط مغز خود استفاده می کنند. 

از آنجاییکه سیستم های آموزشی ما تمرکز بسیار زیادی بر مهارت های استدلالی با توالی زمانی دارند(مربوط به نیمکره چپ)، توانایی های خلاقانه به شدت تحت تاثیر قرار می گیرند(مربوط به نیمکره راست). 

بنابراین آنچه امروز نیاز است یک توازن بهتر و ارزش قایل شدن برای همه توانایی های مغز است.

اکنون باید یاد بگیریم که چگونه از این توانایی ها تفکر، حل مسئله و به کار گیری کل مغز استفاده  کنیم.

UCM3  را بعنوان یک روش نوین اموزشی که سعی بر استفاده بهتر و بهینه از این نعمت خدادادی (مغز) را دارد معرفی میکنیم.

با UCM3 تلاش میکنیم که اعتماد شمارا به توانمندی ها و قابلیت های مغزیتان بیشتر کنیم و نگرشتان را نسبت به این عضو حیاتی تا حدی تغییر دهیم، تغییری که به موجب آن،امروزه باور داریم مغزمان در هرسنی میتواند عملکردهای خود را نه تنها حفظ، بلکه ارتقانیز بخشد.