ما در شبکه های اجتماعی :

جلسه آنلاین مدیر اجرایی کشور با نمایندگان محترم

دسته بندی


محبوب ترین مقاله ها


آموزش مربیان
۸ بهمن ۱۴۰۱

آموزش مربیان مجتمع آموزشی ره پویان استان ...

مسابقات UCM3 استانی شهر محلات
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر محلات بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر یزد
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر یزد بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر گرگان
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر گرگان بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر زابل
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر زابل بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر شهرکرد
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر شهرکرد بهمن ...

برچسب ها


جلسه آنلاین مدیر اجرایی کشور با نمایندگان محترم

جلسه آنلاین مدیر اجرایی کشور با نمایندگان محترم

جلسه آنلاین مدیر اجرایی کشور مهندس شایسته با نمایندگان محترم

جلسه با نمایندگان محترم ucm3 در شهر های مختلف از جمله:تهران،اراک،محلات،یزد،بندرعباس،شهرکرد،بجنورد،گرگان و استان فارس
جلسه با اهداف بروزرسانی نمایندگان،چینش اهداف جدید و فراهم آوری سطح گسترده در تعاملات بین نمایندگان و مرکز.

اهداف آموزشی،تبلیغاتی و گزارشات فعالیت های گذشته و بررسی نظرات و پیشنهادات نمایندگان در این جلسات صورت پذیرفت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.