پورتال های آموزشی

از طریق این پورتال ها ثبت اطلاعات دانش آموزی، مربیان، کلاسها، سفارشات و… صورت می پذیرد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است