گروه های مدیران اجرایی

(اطلاع رسانی)

این گروه ها در شبکه های اجتماعی ویژه مدیران اجرایی سیستم های آموزشی می باشد و ارائه این لینک ها جهت عضویت افراد غیر مجاز نمی باشد.

تذکر:

لازم به ذکر می باشد هر مدیر اجرایی که در هر سیستم تحت قرارداد می باشد مجاز به عضویت در گروه همان سیستم آموزشی می باشد.

جهت عضویت روی هر کدام کلیک نمایید

واتساپ:

بله: