ما در شبکه های اجتماعی :

افراد خلاق

ویژگی های افراد خلاق – 3
۱۹ فروردین ۱۳۹۸

۱۳. آنها از محدوده‌ی ذهنی خود خارج می‌شوند کافمن می‌گوید : یکی دیگر از اهداف خیال‌بافی این است که به ...