ما در شبکه های اجتماعی :

حافطه کوتاه مدت

حافظه
۱۸ تیر ۱۴۰۰

به یادآوری خاطرات، بازدید از گذشته است. الگوهای مغزی که در گذشته ذخیره شده بودند، در مرور خاطرات دوباره احیا ...