ما در شبکه های اجتماعی :

حافظه

نامه ای برای حافظه عزیزم!
۱۸ تیر ۱۴۰۰

نامه ای برای حافظه عزیزم! سلام حافظه عزیزم، الآن که دارم برایت می نویسم، خیلی از دستت ناراحتم؛ چرا که ...

حافظه
۱۸ تیر ۱۴۰۰

به یادآوری خاطرات، بازدید از گذشته است. الگوهای مغزی که در گذشته ذخیره شده بودند، در مرور خاطرات دوباره احیا ...