ما در شبکه های اجتماعی :

مغز

نامه ای برای حافظه عزیزم!
18 تیر 1400

نامه ای برای حافظه عزیزم! سلام حافظه عزیزم، الآن که دارم برایت می نویسم، خیلی از دستت ناراحتم؛ چرا که ...

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است