ما در شبکه های اجتماعی :

ucm3، اطلاح طرز تفکر، تفکر خلاق، تقویت حافظه، حافظ کارا، ذهن پویا

توصیه برای داشتن ذهن خلاق – 3
16 فروردین 1400

۵. افق دید خود را وسعت ببخشید در دنیای کسب‌و‌کار باید پیوسته در حال تکامل باشید. یعنی باید مدام خودتان ...

ویژگی های افراد خلاق – 1
18 فروردین 1398

ادیسون، نیوتون، انیشتین، ماری کوری، چارلی چاپلین، استیو جابز و مانند اینها افرادی بود که از تفکر خلاق برخوردار بودند. ...