ما در شبکه های اجتماعی :

در انتظار پاسخ

Gg
Gg
یسیشسیش
یسیشسیش
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است