کاربر اجرایی 1

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
20 دی 1400

در این جلسه که با حضور جناب دکتر حسینی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جناب مهندس شایسته مدیر ...

جلسه با رییس مکاتب آموزشی کشور افغانستان
20 دی 1400

معرفی و ارائه طرح آموزشی یوسی ام تری و حوزه بین الملل. این جلسه که با حضور ریاست محترم مکاتب ...

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است