ما در شبکه های اجتماعی :

کلاس اضطراری

کلاس اضطراری

ورود به کلاس

این شیوه ورود به کلاس ها با هماهنگی با تیم اجرایی می باشد.(شرایط اضطراری)