مدارک مورد نیاز ثبت مربیان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت مربی در پورتال اصلی:
1- تعهدنامه محضری
2-آخرین مدرک تحصیلی

3-تصویر کارت ملی
4-تصویر شناسنامه

5-یک قطعه عکس

 

جهت تکمیل فرم تعهدنامه در بخش موسسه/مرکز باید اسم موسسه نماینده درج شود و در بخش طرح آموزشی می بایست طرح مورد نظر مثال: IMATHS/UCM3/CMATHS

درج گردد.

 

این فرم باید قبل از اقدام به شرکت در کلاس های آموزشی مربیان توسط مربی تکمیل و به یکی دفتر خانه های رسمی در سراسر کشور مراجعه و آن را تایید گواهی امضا نمایید.
بعد از تکمیل و لاک مهر شده توسط دفترخانه این فرم می بایست تحویل نماینده و در پورتال اصلی کشور ثبت گردد.
فرم تکمیل شده نمونه

تعهد نامه های جدید یو سی ام تری، آی مت و سی مس

تعهد نامه های ویژه آموزش مربیان مهد ها، مدارس و مجتمع های آموزشی جدید سال 1402 
تعهد نامه های مربیان پاره موقت مطابق قبل برای مهدها،  پیش دبستانی ها و موسسات قابل اجرا می باشد ولی تعهد مدیران مراکز و تعهد مربیان مراکز ویژه مجتمع های آموزشی، مدارس و مجموعه های زنجیره ایی می باشد که هم این تعهدات را باید مربیان به مرکزی که در حال فعالیت هستند و هم مجموعه به موسسات عطرا و عطرک.

تعهد مربیان پاره وقت
IMATHS
تعهد مدیران مراکز
IMATHS
تعهد مربیان مراکز
IMATHS
تعهد مربیان پاره وقت
CMATHS
تعهد مدیران مراکز
CMATHS
تعهد مربیان مراکز
CMATHS
تعهد مربیان پاره وقت
UCM3
تعهد مدیران مراکز
UCM3
تعهد مربیان مراکز
UCM3