درخواست نمایندگی

برند های آموزشی

مرحله اول:

UCM3

ذهن پویا، تفکر خلاق و حافظه کارا

رده سنی 11 تا 90 سال

ویژه مدارس، موسسات و آموزشگاه های،ارگان های دولتی و خصوصی(جهت آموزش نیروی انسانی در تمامی رده ها)، دانشگاه ها و…


CMATHS

با ریاضی شاد و  خلاق باش

رده سنی 7 تا 12 سال

ویژه مدارس، موسسات و آموزشگاه ها و…

IMATHS

من ریاضی را دوست دارم

آموزش مفاهیم پایه ریاضی

رده سنی 3 تا 7 سال

ویژه مهدها، پیش دبستانی ها و موسسات و آموزشگاه ها…

مرحله دوم:


نکته: قبل از اینکه به بخش ثبت درخواست نمایندگی مراجعه فرمایید فرم ذیل را دانلود و تکمیل نمایید. مدارک ذیل را جهت آپلود آماده نمایید.

1- تصویر پروانه فعالیت یا مجوز فعال در حوزه آموزشی مثل:(پروانه فعالیت مهد کودک، مدارس، آموزشگاه، موسسات آموزشی و…

 2-فرم درخواست نمایندگی امضا و مهر شده (دانلود از طریق لینک ذیل)

3-تصویر کارت ملی صاحب مجموعه

4-تصویر شناسنامه صاحب مجموعه
5-تصویر آخرین مدرک تحصیلی صاحب مجموعه
6-رزومه شخص درخواست کننده

نکته: چناچه متقاضی دارای وکالت تام از طرف صاحب امتیاز پروانه فعالیت مراکز آموزشی می باشد بایستی تصویر وکالت نامه نیز آپلود و ارسال نماید.

مرحله سوم:

ثبت درخواست نمایندگی

مرحله چهارم:

مدارک ارسالی در کمیته مربوطه بررسی و حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نتیجه به متقاضی اعلام خواهد شد.