تقویم آموزشی ویژه مربیان سال 1402

این تقویم برای سال 1402 ویژه دوره های آفلاین و آنلاین می باشد.

شهریه آموزش مربیان ویژه بسته های آموزشی فوق سال 1402

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است