الزامات اجرایی و شیوه اجرای بسته های آموزشی

UCM3

ذهن پویا، تفکر خلاق و حافظه کارا

 

کتاب های سه گانه UCM3:

سه کتاب به رنگ های آبی، نارنجی، سبز

هر کتاب مختص یک ترم می باشد.
رده سنی 11 تا 99 سال اسمی

محتوای آموزشی در سیستم آموزشی یکسان ولی شیوه اجرا متفاوت می باشد.

هر ترم معادل  21 ساعت

هر هفته 2جلسه یک ساعت و نیم و یا هر هفته یک جلسه دو ساعته

طول مدت هر ترم 11 هفته یا 14 هفته

CMATHS

با ریاضی شاد و خلاق باش

 

بسته های آموزشی سیمس برای رده های سنی 7 سال(اول ابتدایی) تا 13 سال (ششم ابتدایی) می باشد.

هر سطح شامل 4 کتاب است که در طول یک سال دانش آموزان آن را فرا می گیرند.

سطح اول C4 برای رده سنی 7 سال، تا سطح پایانی C9 برای رده سنی 13 سال می باشد.

برگزاری هر ترم کلاس 20 جلسه یک ساعته می باشد

و یا بصورت 1 جلسه 2 ساعته در هفته که معادل 10 هفته.

IMATHS

آموزش مفاهیم پایه ریاضی

 

پک های سه گانه آی مت شامل بسته های قرمز(مقدماتی) آبی(میانی) و سبز(پیشرفته) می باشد. بسته قرمز برای رده سنی 3 تا 4 سال

بسته آبی برای رده سنی 5 تا 6 سال

بسته سبز برای رده سنی 6 تا 7 سال

 هر بسته شامل 4 کتاب که در طول مدت یک سال به نو آموزان آموزش داده می شود ترم ها بصورت فصلی می باشد.

برگزاری هر ترم کلاس 20 جلسه یک ساعته می باشد.

در هر هفته 2 جلسه برگزار می شود، هر ترم معادل 10 هفته می باشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است