ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    سیستم جهانی UCM3 ذهن پویا،تفکر خلاق،حافظه کارا

    بسیار خب

    ارسال تیکت

    بخش

    مایلید با کدام بخش در ارتباط باشید؟