Main Content

اخبار یو سی ام تری

جدیدترین اخبار یو سی ام تری

اخبار بیشتر

رویدادها

از رویدادهای ما آگاه شوید

بهمن ۱۶

کارگاه های آموزشی

بهمن ۲

کارگاه های آموزشی

اسفند ۸

کارگاه های آموزشی

بهمن ۳۰

کارگاه های آموزشی

رویدادهای بیشتر

مقالات

واقعیت درباره مغز انسان

واقعیت درباره مغز انسان

مغز انسان دارای قسمت های گوناگون است اما نظام های فعلی آموزشی تنها درصد کمی از آن را بکار گرفته است.

آیا استفاده ۱۰۰ درصد ظرفیت مغز امکان‌پذیر است؟

آیا استفاده ۱۰۰ درصد ظرفیت مغز امکان‌پذیر است؟

UCM3 یک طرح نوین اموزشی با توجه به تئوریهای مهم روانشناسی در حوزه حافظه، تفکر و ذهن طراحی شده و ....

برای تقویت حافظه چه باید کرد

برای تقویت حافظه چه باید کرد

آلزایمر با از دست دادن حافظه کوتاه مدت فراموش کردن آدرسها اسمها آغاز میشودکم کم تا آنجا پیش میرود که فرد حتی راه بازگشت به خانه فراموش میکند

مقالات بیشتر

“ هر فرد در درون خود یک غول موفقیت دارد مغز قوی ترین و با ارزش ترین موهبت است برای یادگیری باید جرات اشتباه کردن داشت مثبت، فعال باشید. ”

حافظه کارا

حافظه کارا

راهکارهای علمی برای داشتن ذهن پویا، تفکر خلاق و حافظه کارا

راهکارهای علمی برای داشتن ذهن پویا، تفکر خلاق و حافظه کارا

ذهن پویا، تفکر خلاق و حافظه کارا

حافظه

حافظه

حافظه

نامه ای برای حافظه عزیزم!

نامه ای برای حافظه عزیزم!

نامه ای برای حافظه عزیزم!

مقالات بیشتر

“وقتی که توانایی های ذهنی قوی باشد، یادگیری به صورت طبیعی انجام می شود. تناسب ذهنی به دنبال تقویت این موارد است  ”

تفکر خلاق

تفکر خلاق

ویژگی های افراد خلاق

ویژگی های افراد خلاق

ویژگی های افراد خلاق 3

ویژگی های افراد خلاق

ویژگی های افراد خلاق

ویژگی های افراد خلاق 2

ویژگی های افراد خلاق

ویژگی های افراد خلاق

ویژگی های افراد خلاق 1

مقالات بیشتر

“توانایی ذهنی و حافظه زندگی مارا می سازد. اگر افراد، مکانها،زمان ها و جزییات دیگر را به خاطر نیاوریم نمی توانیم موفق باشیم ”

ذهن پویا

ذهن پویا

توصیه برای داشتن ذهن خلاق (1)

توصیه برای داشتن ذهن خلاق (1)

توصیه برای داشتن ذهن خلاق (2)

توصیه برای داشتن ذهن خلاق (2)

توصیه هایی برای داشتن ذهن خلاق (3)

توصیه هایی برای داشتن ذهن خلاق (3)

مقالات بیشتر