ما در شبکه های اجتماعی :

درخواست قرارداد

درخواست نمایندگی کدام برند را دارید(ضروری)
نامه آموزشگاه/موسسه/مدرسه کامل وارد شود
مثال: بسته آموزشی چرتکه، خلاقیت و...
منطقه ایی که مجموعه شما در آن واقع شده است
حداکثر اندازه فایل: 64 MB.
در صورتی که مجموعه برای شما نیست جهت تنظیم قرارداد به نام شما باید یک وکالت نامه قانون از صاحب مجوز داشته باشید
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 64 MB.
  نام صاحب مجوز
  نام خانوادگی صاحب مجوز
  نام پدر صاحب مجوز
  کد ملی صاحب مجوز
  آدرس(ضروری)
  فایل ها را به اینجا بکشید
  حداکثر اندازه فایل: 64 MB.
   تصویر کارت ملی صاحب مجموعه / تصویر شناسنامه صاحب مجموعه / تصویر درخواست نمایندگی / تصویر آخرین مدرک تحصیلی/ رزومه شخص درخواست کننده/