ما در شبکه های اجتماعی :

حافظه بلند مدت

حافظه
18 تیر 1400

به یادآوری خاطرات، بازدید از گذشته است. الگوهای مغزی که در گذشته ذخیره شده بودند، در مرور خاطرات دوباره احیا ...

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است