اخبار

اولین مسابقه استانی ucm3  11تیر ۱۴۰۱
26 خرداد 1401

اولین مسابقه استانی ucm3 11تیر ...

جلسه هم افزایی استان فارس با حضور دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل موسسه عطرا
25 خرداد 1401

جلسه هم افزایی استان فارس با حضور دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل موسسه ...

جلسه هم افزایی استان فارس با حضور دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل موسسه عطرا
25 خرداد 1401

جلسه هم افزایی استان فارس با حضور دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل موسسه ...

تمدید قرارداد با استان گلستان برای ۳ سال متوالی
24 خرداد 1401

تمدید قرارداد با استان گلستان برای ۳ سال ...

پرزنت و تفاهم با مدرسه سروش شهر تهران منطقه ۳ پاسداران
9 خرداد 1401

پرزنت و تفاهم با مدرسه سروش شهر تهران منطقه ۳ پاسداران -سپاس از جناب دکتر رحیمی و مهندس ...

بازدید مدیر اجرایی کشور از مدرسه صبای نور
6 اردیبهشت 1401

بازید از مدرسه صبای نور نماینده استان تهران استان تهران مربیان گرامی سر کار خانم اسماعیلی زاده و سرکار خانم ...

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است