ما در شبکه های اجتماعی :

اطلاع رسانی

بازدید مدیر اجرایی UCM3 از نماینده استان تهران
15 مهر 1399

در این بازدید و دیدار دوستانه که با حضور جناب دکتر احسان احد مطلقی و جناب مهندس میلاد شایسته مدیر ...

رونمایی کتاب UCM3
5 خرداد 1398

در طی مراسمی رونمایی از کتاب UCM3 با حضور اعضای هئیت مدیر و مدیر عامل جناب آقای دکتر زاده باقری ...