ما در شبکه های اجتماعی :

مقالات

حافظه، کتابخانه ذهن است
19 تیر 1400

نام هنرپیشه ای که در فیلم دیروز بازی میکرد، چه بود؟ نوک زبانم است ... ! چطور ممکن است مسیری را که ...

تفکر خلاق !!!
19 تیر 1400

دنیا و جامعه با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت است. ما نیاز داریم که خودمان را با توانایی سازگاری ...

برای تقویت حافظه چه باید کرد
19 تیر 1400

آلزایمر با از دست دادن حافظه کوتاه مدت فراموش کردن آدرسها اسمها آغاز میشودکم کم تا آنجا پیش میرود ...

واقعیت درباره مغز انسان
19 تیر 1400

مغز انسان دارای قسمت های گوناگون است اما نظام های فعلی آموزشی تنها درصد کمی از آن را بکار ...

نامه ای برای حافظه عزیزم!
18 تیر 1400

نامه ای برای حافظه عزیزم! سلام حافظه عزیزم، الآن که دارم برایت می نویسم، خیلی از دستت ناراحتم؛ چرا که ...

حافظه
18 تیر 1400

به یادآوری خاطرات، بازدید از گذشته است. الگوهای مغزی که در گذشته ذخیره شده بودند، در مرور خاطرات دوباره احیا ...