ما در شبکه های اجتماعی :

اطلاعیه ucm3

اطلاعیه – اعتبار سنجی مجوز فعالیت نمایندگان
1 شهریور 1400

اطلاعیه - اعتبار سنجی مجوز فعالیت نمایندگان قابل توجه مدارس،دانشگاه ها،موسسات و ارگان های دولتی و خصوصی جهت عقد تفاهم ...

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است