ما در شبکه های اجتماعی :

افراد خلاق

ویژگی های افراد خلاق – 3
19 فروردین 1398

۱۳. آنها از محدوده‌ی ذهنی خود خارج می‌شوند کافمن می‌گوید : یکی دیگر از اهداف خیال‌بافی این است که به ...

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است