ما در شبکه های اجتماعی :

حافظه

نامه ای برای حافظه عزیزم!
18 تیر 1400

نامه ای برای حافظه عزیزم! سلام حافظه عزیزم، الآن که دارم برایت می نویسم، خیلی از دستت ناراحتم؛ چرا که ...

حافظه
18 تیر 1400

به یادآوری خاطرات، بازدید از گذشته است. الگوهای مغزی که در گذشته ذخیره شده بودند، در مرور خاطرات دوباره احیا ...

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است