ما در شبکه های اجتماعی :

راهکاری برای حافظه

نامه ای برای حافظه عزیزم!
18 تیر 1400

نامه ای برای حافظه عزیزم! سلام حافظه عزیزم، الآن که دارم برایت می نویسم، خیلی از دستت ناراحتم؛ چرا که ...