ما در شبکه های اجتماعی :

مغز

نامه ای برای حافظه عزیزم!
18 تیر 1400

نامه ای برای حافظه عزیزم! سلام حافظه عزیزم، الآن که دارم برایت می نویسم، خیلی از دستت ناراحتم؛ چرا که ...