ما در شبکه های اجتماعی :

نامه ای برای حافظه

نامه ای برای حافظه عزیزم!
۱۸ تیر ۱۴۰۰

نامه ای برای حافظه عزیزم! سلام حافظه عزیزم، الآن که دارم برایت می نویسم، خیلی از دستت ناراحتم؛ چرا که ...