ما در شبکه های اجتماعی :

تفاهم آموزشی با دانشگاه پیام نور استان تهران

دسته بندی


محبوب ترین مقاله ها


آموزش مربیان
۸ بهمن ۱۴۰۱

آموزش مربیان مجتمع آموزشی ره پویان استان ...

مسابقات UCM3 استانی شهر محلات
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر محلات بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر یزد
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر یزد بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر گرگان
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر گرگان بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر زابل
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر زابل بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر شهرکرد
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر شهرکرد بهمن ...

برچسب ها


تفاهم آموزشی با دانشگاه پیام نور استان تهران

تفاهم آموزشی با دانشگاه پیام نور استان تهران

تفاهم آموزشی با دانشگاه پیام نور استان تهران

این تفاهم همکاری میان نماینده محترم تهران موسسه بین المللی دانش ایرانیان شایسته با دانشگاه پیام نور استان تهران در حوزه آموزشهای آزاد صورت پذیرفت تا با ارائه این طرح آموزشی UCM3 بتوان دانشجویان آن مرکز محترم را در امر توانمند سازی فردی راهنمایی و هدایت نماییم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.