ما در شبکه های اجتماعی :

جلسه با رییس مکاتب آموزشی کشور افغانستان

دسته بندی


محبوب ترین مقاله ها


آموزش مربیان
۸ بهمن ۱۴۰۱

آموزش مربیان مجتمع آموزشی ره پویان استان ...

مسابقات UCM3 استانی شهر محلات
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر محلات بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر یزد
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر یزد بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر گرگان
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر گرگان بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر زابل
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر زابل بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر شهرکرد
۸ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات UCM3 استانی شهر شهرکرد بهمن ...

برچسب ها


جلسه با رییس مکاتب آموزشی کشور افغانستان

جلسه با رییس مکاتب آموزشی کشور افغانستان

معرفی و ارائه طرح آموزشی یوسی ام تری و حوزه بین الملل.
این جلسه که با حضور ریاست محترم مکاتب کشور دوست و همسایه افغانستان جناب دکتر رضوانی و جناب مهندس شایسته مدیر اجرایی کشور انجام شد قرار به ارائه این طرح آموزشی به آن کشور و ترویج فرهنگ و امور آموزشی ایرانیان صورت پذیرد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.