دیدار از مجتمع شهید طباطبایی ومعرفی فعالیتهای مجموعه عطرا وموسسه دانشسرای اندیشه یزد

دیدار از مجتمع شهید طباطبایی ومعرفی فعالیتهای مجموعه عطرا وموسسه دانشسرای اندیشه یزد

دیدار از مجتمع شهید طباطبایی ومعرفی فعالیتهای مجموعه عطرا وموسسه دانشسرای اندیشه یزد

دیدار از مجتمع شهید طباطبایی ومعرفی فعالیتهای مجموعه عطرا وموسسه دانشسرای اندیشه یزد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است