ما در شبکه های اجتماعی :

حضور مدیر اجرایی کشور در جمع نمایندگان استان فارس

دسته بندی


محبوب ترین مقاله ها


آموزش مربیان
8 بهمن 1401

آموزش مربیان مجتمع آموزشی ره پویان استان ...

مسابقات UCM3 استانی شهر محلات
8 بهمن 1401

مسابقات UCM3 استانی شهر محلات بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر یزد
8 بهمن 1401

مسابقات UCM3 استانی شهر یزد بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر گرگان
8 بهمن 1401

مسابقات UCM3 استانی شهر گرگان بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر زابل
8 بهمن 1401

مسابقات UCM3 استانی شهر زابل بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر شهرکرد
8 بهمن 1401

مسابقات UCM3 استانی شهر شهرکرد بهمن ...

برچسب ها


حضور مدیر اجرایی کشور در جمع نمایندگان استان فارس

حضور مدیر اجرایی کشور در جمع نمایندگان استان فارس

این جلسه با حضور شخص مدیر عامل موسسه عطرا جناب دکتر زاده باقری گرامی شروع و با سخنان مدیر اجرایی کشور جناب مهندس

شایسته به پایان رسید و این سخنان در خصوص توسعه طرح غنی آموزشی UCM3 در سطح استان فارس انجام شد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.