پرزنت و تفاهم با مدرسه سروش شهر تهران منطقه ۳ پاسداران

پرزنت و تفاهم با مدرسه سروش شهر تهران منطقه ۳ پاسداران

پرزنت و تفاهم با مدرسه سروش شهر تهران منطقه ۳ پاسداران

پرزنت و تفاهم با مدرسه سروش شهر تهران منطقه ۳ پاسداران -سپاس از جناب دکتر رحیمی و مهندس رفیعی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است