ما در شبکه های اجتماعی :

جلسه آنلاین مدیر اجرایی کشور با نمایندگان محترم

دسته بندی


محبوب ترین مقاله ها


آموزش مربیان
8 بهمن 1401

آموزش مربیان مجتمع آموزشی ره پویان استان ...

مسابقات UCM3 استانی شهر محلات
8 بهمن 1401

مسابقات UCM3 استانی شهر محلات بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر یزد
8 بهمن 1401

مسابقات UCM3 استانی شهر یزد بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر گرگان
8 بهمن 1401

مسابقات UCM3 استانی شهر گرگان بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر زابل
8 بهمن 1401

مسابقات UCM3 استانی شهر زابل بهمن ...

مسابقات UCM3 استانی شهر شهرکرد
8 بهمن 1401

مسابقات UCM3 استانی شهر شهرکرد بهمن ...

برچسب ها


جلسه آنلاین مدیر اجرایی کشور با نمایندگان محترم

جلسه آنلاین مدیر اجرایی کشور با نمایندگان محترم

جلسه آنلاین مدیر اجرایی کشور مهندس شایسته با نمایندگان محترم

جلسه با نمایندگان محترم ucm3 در شهر های مختلف از جمله:تهران،اراک،محلات،یزد،بندرعباس،شهرکرد،بجنورد،گرگان و استان فارس
جلسه با اهداف بروزرسانی نمایندگان،چینش اهداف جدید و فراهم آوری سطح گسترده در تعاملات بین نمایندگان و مرکز.

اهداف آموزشی،تبلیغاتی و گزارشات فعالیت های گذشته و بررسی نظرات و پیشنهادات نمایندگان در این جلسات صورت پذیرفت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.