ما در شبکه های اجتماعی :

طرز تفکر

حافظه
18 تیر 1400

به یادآوری خاطرات، بازدید از گذشته است. الگوهای مغزی که در گذشته ذخیره شده بودند، در مرور خاطرات دوباره احیا ...

ویژگی های افراد خلاق – 2
15 فروردین 1400

۷. آنها شکست می‌خورند کافمن می‌گوید: قدرت تحمل، پیش‌نیاز موفقیت در خلاقیت است. انجام کارهای خلاقانه اغلب به صورت روندی ...

ویژگی های افراد خلاق – 3
19 فروردین 1398

۱۳. آنها از محدوده‌ی ذهنی خود خارج می‌شوند کافمن می‌گوید : یکی دیگر از اهداف خیال‌بافی این است که به ...